Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Charakteristika vzdělávacího programu naší MŠ

 

Mateřskou školu chápeme jako místo zaměřené především na posílení výchovné funkce rodiny v době, kdy rodina nemůže tuto funkci plnit. Děti jsou v našem zařízení obohacovány o další podněty pro jejich všestranný rozvoj.


Rámcové cíle, záměry v předškolním vzdělávání
rozvíjet a podporovat sebevědomí dětí, spokojené prožitky, důvěra v
images--2-.jpge vlastní  schopnosti, sebevědomí
dívat se kolem sebe ,mít otevřené poznání,prožívání
učit se porozumět všemu co život přináší
přijímat životní změny, přizpůsobovat se jim
učit se žít spolu s ostaními,získávat přátele,vytvářet schopnost tolerance
umět se prosazovat dostupnými možnostmi
vytvářet si základy v rozumové, citové, společenské oblasti

Formy a metody pro naplňování těchto cílů

využíváme pěkné vnitřní a okolní prostředí naší školky (procházky, pobyt na zahradě, soutěže, výlety, společná posezení...)
střídáme v programu skupinové i individuální zaměření (nabídky činností)
formou motivací realizujeme mnoho námětových činností (prožitkové učení)
osobně se účastníme her, činností s dětmi (vytváříme vztahy mezi sebou)
připravujeme programovou nabídku pro děti podle věku, schopností a náročnosti( mladší věk-jednoduchost,starší věk-určitý stupeň náročnosti..)
skupinové činnosti obměňujeme: starší děti - mladší děti
                                                    nabídka-vlastní výběr dítěte
                                                    holčičky-kluci (námětové hry).........

využíváme vlastních nápadů od  děti k naplánování činností                                                        
činnosti společně( obě učitelky) se záměrem jedné z nich soustředit se individuálně na určité dítě (skupinku) při činnosti,hře  
vytváříme pro děti vlastním projevem(chováním) kamaráda v době,kdy pobývají v MŠ.                   

 

 

 

pokračování